PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

Vítejte na internetových stránkách, které jsou věnovány přípravě strategického dokumentu „Plán udržitelné městské mobility statutárního města Kladna„. Hlavním cílem této nové dopravní strategie je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě.

Plán udržitelné městské mobility statutárního města Kladna bude zahrnovat všechny způsoby a formy dopravy v celém území, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování. Navržená opatření by měla vést ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch občanů.

Děkujeme Vám, že s námi spolupracujete i na Vaší budoucnosti!

Veřejné projednání dne 8.10.

Dne 8.10. v 16.00 Místo konání: Magistrát města Kladna nám. Starosty Pavla 44. Vřele zveme všechny, kteří se chtějí aktivně zapojit do tvorby dopravní strategie města na veřejné projednání, kde budou prezentovány dosavadní zjištěné informace a diskutovány scénáře...
Číst více

Víme kolik je vozidel v Kladně

V rámci analytické části bylo zjišťováno, kolik vozidel parkuje na sídlištích. Počet vozidel na 1000 obyvatel je zde mezi 218 a 445 vozidly. Ukazuje se zde vliv blízkosti Prahy, kdy na Moravě je stupeň automobilizace nižší. Pohybuje se v průměru kolem 268 vozidel na...
Číst více

Dotazníkové šetření v domácnostech

Ode dne 14.5 do 22.6. bude ve městě Kladně probíhat dotazníkové šetření v domácnostech, které má za cíl zjistit parametry dopravního chování obyvatel ve smyslu počtu cest vykonaných dle účelu a dopravního prostředku. Dopravní chování je zjišťováno dotazem na vykonané...
Číst více

Připravujeme pro vás změny v dopravě!

Vaše názory jsou pro nás důležité.

Napište nám

Vaše názory jsou důležité. V případě jakýchkoliv podnětů nebo návrhů, neváhejte nám je sdělit.
Své podněty pište ZDE

Plán mobility

Chcete se dozvědět více informací o zpracovávaném plánu mobility a kdo na se na jeho zpracování podílí?
Veškeré tyto informace se dozvíte ZDE

Zapojte se

Do přípravy se můžete zapojit v rámci realizovaných aktivit, veřejných diskusí anebo průzkumu.
Přehled všech aktivit naleznete ZDE