PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

Vítejte na internetových stránkách, které jsou věnovány přípravě strategického dokumentu „Plán udržitelné městské mobility statutárního města Kladna„. Hlavním cílem této nové dopravní strategie je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě.

Plán udržitelné městské mobility statutárního města Kladna bude zahrnovat všechny způsoby a formy dopravy v celém území, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování. Navržená opatření by měla vést ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch občanů.

Děkujeme Vám, že s námi spolupracujete i na Vaší budoucnosti!

Schválení plánu mobility

V pondělí dne 21.1.2019 schválilo Zastupitelstvo města Kladna Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Kladna na svém 2. zasedání pod písmenem O. Tímto je projekt překlopen do realizační fáze. Prioritní návrh aktivit je obsahem akčního plánu. Aktualizace...
Číst více

Projekt se blíží do finále

Po veřejném projednání byly zapracovány všechny připomínky partnerů a veřejnosti. Tyto jsou k dispozici v sekci dokumenty, kde je vypořádání připomínek dostupné. V tuto chvíli je zpracovávána SEA a priority vedení města. Projekt bude projednáván v radě a nejbližším...
Číst více

Zapracování připomínek

Po veřejném projednání dne 28.11. nám přišlo množství připomínek. Ty v současné době zpracováváme. Po vypořádání a zapracování všech připomínek bude vypořádání dostupné zde na webu v sekci dokumenty. Připomínky by měly být vypořádány do týdne. Všem děkujeme za podněty...
Číst více

Připravujeme pro vás změny v dopravě!

Vaše názory jsou pro nás důležité.

Napište nám

Vaše názory jsou důležité. V případě jakýchkoliv podnětů nebo návrhů, neváhejte nám je sdělit.
Své podněty pište ZDE

Plán mobility

Chcete se dozvědět více informací o zpracovávaném plánu mobility a kdo na se na jeho zpracování podílí?
Veškeré tyto informace se dozvíte ZDE

Zapojte se

Do přípravy se můžete zapojit v rámci realizovaných aktivit, veřejných diskusí anebo průzkumu.
Přehled všech aktivit naleznete ZDE